Corti

Corti semineras med Comfortuna VDL 2014

Sto född 1998
e. Cortez-Feliciano
Ägare: Nils Munck
Flertalet placeringar i 145 och 150